Wpłaty za zamówienia należy dokonać na rachunek:

PGDUO Magdalena Pec
ul. Piotrkowska 53K
26-300 Opoczno

nr rach (mBank): 83 1140 2004 0000 3802 7541 3681